Velkommen

Hos Green Advice får du rådgivning indenfor bæredygtighed

…med fokus på strategi og forretningsudvikling understøttet af relevante analyser, handleplaner, kurser og kommunikation.

YDelser Referencer Kontakt ESG PAKKER

Ydelser

Green Advice hjælper virksomheder med lønsom transformation til en mere bæredygtig forretning, gennem erfaringsbaserede og skræddersyede forløb.

Det gør vi ved at:

Samarbejdspartnere

ESG PAKKER – VÆLG EFTER BEHOV

KOntakt for mere vejledning

Tag din virksomhed til det næste niveau

Hos Green Advice bidrager vi med at udvikle innovative og bæredygtige forretningsmodeller, ved at udpege de væsentligste indsatsområder, samt opstille strategiske målsætninger for virksomhedens aktiviteter indenfor bæredygtighed. Dette skal sikre virksomhedens “license to operate” i markedet fremadrettet.

Kontakt green advice

Erfaring & Referencer

15 års erfaring med byggebranchens værdikæder, herunder 13 års erfaring med bæredygtighed i byggebranchen.

Bredt kendskab til mange af de punkter der skal rapporteres på miljømæssigt ved aktuel lovgivning under CSRD og EU-taksonomi.

Engageret arbejde med implementering af helhedsorienteret bæredygtighed. Helhedsorienteret bæredygtighed handler i høj grad om, at man som virksomhed udviser ansvarlighed, når det kommer til både mennesker, miljø og økonomi.

Mere end 4 års erfaring med strategisk bæredygtighed, herunder implementering på tværs af organisationsstrukturen.

Samarbejde med forskellige interessenter fra byggeriets værdikæde og bidrag til udvikling af nye forretningsmodeller med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Bred erfaring gennem 15 år i byggebranchen i forhold til projektledelse, bruger- og medarbejderinddragelse i forskellige processer, tids- og økonomistyring, samt de politiske ”spilleregler” i regioner og kommuner.

Mere end 5 års erfaring med advisoryboards og professionelt bestyrelsesarbejde, herunder bestyrelsesarbejde i brancheorganisationer med fokus på at fremme bæredygtighed i byggeriet.

Download Bestyrelses-CV

Dét fortæller samarbejdspartnere:

“Som bestyrelsesformand i NBE har jeg haft glæden af at arbejde sammen med Anne.

Hun har været et aktivt bestyrelsesmedlem, som ofte er rigtig god til at simplificere komplekse problemstillinger og sikre en god forklaring.

Hun har altid sikret en god dialog i bestyrelsen og bidraget til en konstruktiv samtale. Jeg kan kun give Anne mine varmeste anbefalinger som rådgiver og bestyrelsesmedlem.”

“Samarbejdet gennem årene med Anne og hendes team inden for bæredygtighed har været særdeles godt og inspirerende, hvor fokus på bæredygtighed har været stigende og mere aktuelt gennem hele samarbejdet, internt som eksternt. Anne formår at præsentere vedkommende oplæg og facilitere workshops, hvor komplekse bæredygtighedsaspekter gøres håndgribelige ved en fin formidlingsevne, der gør komplekse forhold forståelige. Anne har med dygtige medarbejdere, været afgørende for, at vi har fået løftet vores organisation mod et mere bæredygtigt mindset og medvirket til at vi hurtigere har fået implementeret denne grønne dagsorden, som et bærende element i vores gøren og ageren.”

Hvorfor vælge Green Advice ?

1

Tilgang

Green Advice arbejder analytisk og struktureret og kan omsætte analyseret data og input til konkrete operationelle udviklings- og strategimål, herunder konkrete tiltag som kan implementeres i virksomhedens organisation.

Gennem åben dialog bidrager Green Advice som en aktiv sparringspartner, der  kan omsætte strategi til handling og byde ind med løsninger på integration af både miljømæssig og social bæredygtighed for at løfte virksomhedens lønsomhed.

Via et bredt netværk har Green Advice endvidere fokus på at facilitere strategiske partnerskaber & stærke samarbejder, der kan fremme virksomhedens bæredygtige udvikling.

2

Viden og erfaring

Hos Green Advice har vi opbygget kompetencer og erfaring med bæredygtighed gennem mere end 13 år. Vi har derfor bred erfaring med at bringe bæredygtige løsninger og tendenser i spil, som kan være med til at sikre din virksomheds konkurrenceevne.

Vi er kreative og drives af, at generere ideer til den strategiske udvikling og retning med fokus på transformation til en mere bæredygtig forretning.

Gennem adskillige år har fokus været på cirkulær økonomi og hele tankegangen omkring optimering af ressourcer, både erfaringsudvikling gennem konkrete pilotprojekter og deltagelse i cirkulære partnerskaber med videns- og erfaringsudveksling på området.

3

Værdi

Green Advice brænder for at skabe værdi på den 3-dobbelte bundlinje for de virksomheder, vi samarbejder med. Vi bidrager med et mindset, hvor bæredygtighed er et altafgørende parameter for den strategiske og forretningsmæssige udvikling.

Vi ser ikke ESG som en byrde for virksomheden, men som et vigtigt og brugbart redskab til, at komme i gang med en bæredygtig transformation eller at tage sin virksomheds bæredygtighedsambitioner til næste niveau.

Anne Hedegaard
Indehaver, bestyrelsesmedlem & Green-advisor

Hent visitkort

Du er meget velkommen til at kontakte

mig for en uforpligtende snak.

Kontakt 

Har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker yderligere information, er du mere end velkommen til at kontakte Green Advice ved hjælp af nedenstående formular. 

    Om GREEN ADVICE

    Vi er den engagerede samarbejdspartner, der ønsker at skabe en positiv indvirkning på mennesker og planet gennem strategisk ledelse med skræddersyede forløb og workshops, så vores kunder stræber efter en grønnere og mere ansvarlig forretning.

    Information

    Rosenvej 5, 9380 Vestbjerg 

    CVR: 44531917